Hjem

Børneferieselskabet

 

Børneferieselskabet afholder 

Ordinær Generalforsamling 

Lørdag den 28. januar 2017 kl. 14 - 16 

De frivilliges Hus, Viborg, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

Dagsorden i følge vedtægterne. 

 

Deltagelse forudsætter,  at der er betalt kontingent i 2016.

 

Der ydes ikke refussion for transportudgifter. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Foreningen,der er uafhængig af politiske partier og interesser, har til formål at skabe muligheder for at afholde arrangementer, hvor børn af økonomisk ringe stillede forældre kan afholde ferie eller andre fritidsaktiviteter sammen med deres forældre eller andre voksne fra deres familie eller netværk.

 

Foreningen definerer år for år hvilke kriterier, der skal opfyldes for at komme i betragtning som deltager i arrangementerne.

 

Generalforsamling

Børneferieselskabet 2014